Ang Oral at Nakalimbag sa Batbat hi Udan ni Telesforo S. Sungkit, Jr.

JAY JOMAR F. QUINTOS


Abstract

This essay probes the conventions and elements of oral and written literature in the epic novel Batbat hi Udan (2009) by Higaonon writer Telesforo Sungkit. It attempts to analyze various discourses embedded in the poetic form, aesthetics, themes and images in several epics from Luzon, Visayas, Mindanao and Sulu vis-à-vis Sungkit’s epic novel. Finally, I contend that Batbat hi Udan can be read as both an oral and written text.

Sisiyasatin ng sanaysay na ito ang mga kumbensyon at elemento ng panitikang oral at nakalimbag sa epiko nobela na Batbat hi Udan (2009) ng manunulat na Higaonon na si Telesforo Sungkit. Susubukang suriin ang sapin-saping diskursong nakalakip sa anyo ng panulaan, estetika, tema at imahen na matatagpuan sa iba’t ibang epiko sa Luzon, Visayas, at Mindanaw at Sulu na kaugnay ng epiko nobela ni Sungkit. Sa huli, pinaninindigan ko na ang Batbat hi Udan ay maaaring basahin bilang teksto na nasa tradisyong pabigkas at nakalimbag.

Fulltext:
Size:
249.14 KB
Share on:
Close

How do you find The Cordillera Review's website?

Please enable us to improve the services of our website by leaving your feedback.

  • Terrible

  • Bad

  • Ok

  • Good

  • Great

Leave Feedback